Umowa

Numer umowy 25/2020
Data zawarcia 2020-12-22
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych POSUM
Przedmiot

Prowadzenie przez CUW obsługi finansowo-księgowej POSUM (porozumienie)

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas nieokreślony
Wartość 0 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-12-29 12:56:02.0