Umowa

Numer umowy 44/2021
Data zawarcia 2021-02-10
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-02-10 do 2021-02-26
Kontrahent Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak
Przedmiot

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej iststnych warunków wykonania robót modernizacji dachu budynku w administracji ZLP przy ul. Ziemowita 28 w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 500,61 PLN
Organizacja Zakład Lasów Poznańskich

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-09 22:13:46.0