Umowa

Numer umowy 48/2019
Data zawarcia 2019-01-01
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-01-01 do 2019-12-31
Kontrahent TMP S.C. M. IDASZAK T. STOCHNIAŁEK
Przedmiot

Opieka serwisowa sprawowana przez Zleceniobiorcę nas sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 3811,20 PLN
Organizacja Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-30 14:49:33.0