Umowa

Numer umowy 9/2019
Data zawarcia 2019-05-15
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-06-03 do 2019-06-18
Kontrahent Wiesław Wiącek
Przedmiot

Sprawdzenie stanu technicznego - rocznego budynków na terenia Ośrodka.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2800 PLN
Organizacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-12 09:47:29.0