Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-1-218/16
Data zawarcia 2016-06-21
Okres
obowiązywania umowy
do 2016-06-27
Kontrahent Monika Dolata
Przedmiot

Wykonanie zmian w projekcie graficznym.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 700 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-06-28 12:36:36.0