Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-1-337/19
Data zawarcia 2019-11-08
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-15 do 2019-12-15
Kontrahent Mobil-AD Sp. z o.o.
Przedmiot

Emisja spotu reklamowego.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 4422 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-20 12:57:00.0