Umowa

Numer umowy CWR.III.2202.5.2018
Data zawarcia 2018-01-02
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent ARKAS Andrzej Klimczak
Przedmiot

usługi serwisowe sprzętu biurowego

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 13479,03 PLN
Organizacja Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-18 14:25:46.0