Umowa

Numer umowy D.333-11/19
Data zawarcia 2019-03-20
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-04-01 do 2019-12-31
Kontrahent Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
Przedmiot

Świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników DPS

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 12268,00 PLN
Organizacja Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-15 12:55:57.0