Umowa

Numer umowy D.333-9/19
Data zawarcia 2019-01-09
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-01-01 do 2020-12-31
Kontrahent AQUANET
Przedmiot

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z budynku DPS

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks 08.01.2021
Typ terminu na czas nieokreślony
Wartość 2897,04 PLN
Organizacja Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-15 12:31:55.0