Umowa

Numer umowy DZP/119/2019
Data zawarcia 2019-05-14
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-05-14 do 2020-05-14
Kontrahent Implants Industrie Garbary 95 61-757 Poznań
Przedmiot

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez stawu kolanowego, biodrowego, barkowego.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 336420.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 11:02:00.0