Umowa

Numer umowy DZP/196/2019
Data zawarcia 2019-07-24
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-07-24 do 2020-07-23
Kontrahent Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Przedmiot

Dostawa środków kontrastowych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 148057.20 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-05 11:53:15.0