Umowa

Numer umowy DZP/246/2019
Data zawarcia 2019-09-18
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-09-18 do 2020-09-17
Kontrahent Boston Scientific Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
Przedmiot

Dostawa sterylnego sprzętu do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im. J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 313092.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-04 09:41:13.0