Umowa

Numer umowy DZP/250/2019
Data zawarcia 2019-09-18
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-09-18 do 2019-10-16
Kontrahent Medinco Polska Sp. z o.o.Sp.k., ul. Sarmacka 5/31, 02-972 Warszawa
Przedmiot

Dostawa doposażenia w sprzęt medyczny dla Oddziału Kardiochirurgii - echokardiograf przenośny

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 162999.36 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-25 10:50:31.0