Umowa

Numer umowy DZP/291/2019
Data zawarcia 2019-11-20
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-20 do 2022-11-20
Kontrahent Werfen Polska Wolińska 4 03-699 Warszawa
Przedmiot

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnychdo badań koaguliligicznychwraz z dzierżawą 3 automatycznychanalizatorów koagulologicznych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 1045030.68 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-29 11:58:04.0