Umowa

Numer umowy DZP/297/2019
Data zawarcia 2019-11-25
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-25 do 2020-11-25
Kontrahent FRESENIUS Kabi Polska Sp. z o.o. ul.Al.Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Przedmiot

Dostawa produktu leczniczego /leku typu Propofol Lipuro stosowanego do znieczulania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J. Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 85212.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-13 10:34:56.0