Umowa

Numer umowy DZP/307/2019
Data zawarcia 2019-12-10
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-10 do 2020-12-31
Kontrahent Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul.Jana Kazimierza 16, Warszawa 01-248
Przedmiot

Dostawa leków stosowanych  w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia leków stosowanych w programach lekowych dystonii ogniskowych oraz leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarze mózgu 

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 14249,91 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-09 13:01:23.0