Umowa

Numer umowy DZP/310/2019
Data zawarcia 2019-12-11
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-11 do 2020-12-11
Kontrahent MEDTRONIC POLNAD Sp. z o.o. ul.Polna 11, 00-633 Warszawa
Przedmiot

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 852444,00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-09 13:10:56.0