Umowa

Numer umowy DZP/32/2019
Data zawarcia 2019-03-06
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-06 do 2019-08-31
Kontrahent Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych - uzupełnienie

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 160987.50 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-19 10:46:52.0