Umowa

Numer umowy DZP/327/2019
Data zawarcia 2019-12-16
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-16 do 2020-12-15
Kontrahent Bausch Health Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów
Przedmiot

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 292572 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-20 13:01:17.0