Umowa

Numer umowy DZP/4/2019
Data zawarcia 2019-01-08
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-01-08 do 2019-12-31
Kontrahent EGIS Polska Dystybucja Sp. z o.o., ul.Komitetu Obrony Rootników 45 D, 02-146 Warszawa
Przedmiot

Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego produktów leczniczych stosowanychw programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK,ŁZS,ziarniniak Wegnera i SPA

Pakiet 6  - Infliksimab  - 100 mg , proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 1 op. = 1 fiol. - w ilości  150 opak.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 92824.38 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-24 10:13:11.0