Umowa

Numer umowy DZP/50/2019
Data zawarcia 2019-04-01
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-04-01 do 2020-04-01
Kontrahent PANEP s.r.o. Brenenska 1246 Rosice u Brna 664 01
Przedmiot

Dostawę obłożeń, zestawów operacyjnych i odzieży sterylnej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 188269.92 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-04-10 11:56:43.0