Umowa

Numer umowy DZP/50/2020
Data zawarcia 2020-02-21
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-02-21 do 2021-02-20
Kontrahent Konsorcjum:Urtica Sp. z o.o.,PGF S.A., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 408116.34 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-27 10:24:35.0