Umowa

Numer umowy DZP/63/2019
Data zawarcia 2019-04-08
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-04-08 do 2020-04-07
Kontrahent Bayer Sp. z o.o.,Al.Jerozolimskie 158,02-326 W-wa z Urtica Sp. z o.o.,ul.Krzemieniecka 120,Wrocław
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 352000.08 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-04-15 09:37:34.0