Umowa

Numer umowy DZP/64/2020
Data zawarcia 2020-03-02
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-03-02 do 2021-03-01
Kontrahent Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Przedmiot

Dostawa produktów leczniczych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2113813.70 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-26 11:44:41.0