Umowa

Numer umowy PCD.GK/116-2-44/21
Data zawarcia 2021-07-06
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-08-01 do 2022-07-31
Kontrahent Zakład Ochrony Przeciwpożarowej IZPOL
Przedmiot

wykonywanie przeglądów konserwacyjnych hydrantów i gaśnic

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 976,00 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-07-21 11:24:05.0