Umowa

Numer umowy PCŚ-VI.231.3.42.2019
Data zawarcia 2019-12-04
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-04 do 2020-01-31
Kontrahent Profesjonalne Doradztwo Personalne Aleksandra Patyk-Rybka
Przedmiot

szkolenie

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2400 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Świadczeń

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-02 10:25:06.0