Umowa

Numer umowy POSUM/ZP/8/2016
Data zawarcia 2016-08-22
Okres
obowiązywania umowy
do 2016-10-15
Kontrahent Perfekt-Bud Jan Wichman
Przedmiot

Remont i przebudowa chodnika przed budynkiem C POSUM od strony Rylejewa i wykonanie tam 3 miejsc postojowych dla pojazdów Pogotowia Ratunkowego;

Remont i przebudowa chodnika wzdłuż w/w budynku od strony drogi dojazdowej wewnętrznej prowadzącej do bramy dostaw Castoramy; wykonanie pozycji 1 i 2 z kostki betonowej szarej na podbudowie betonowej - wymagana nośność chodnika i miejsc postojowych - 10 ton.

Przebudowa i remont w uzgodnieniu z Zamawiającym chodów wejściowych do budynku C POSUM od strony w/w drogi wewnętrznej wraz z dostawą i montażem poręczy i balustrad spełniających stosowne wymogi oraz dostawą i montażem zadaszenia całości zgodnie z zrealizowanym zadaszeniem wejścia głównego do POSUM. Wejście od strony drogi wewnętrznej musi być wyposażone w oświetlenie zewnętrzne zgodnie z wymogami.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 97908 PLN
Organizacja Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-03 12:20:28.0