Umowa

Numer umowy OR-VI.2403.1.355.2022
Data zawarcia 2022-09-09
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-09-23 do 2022-09-23
Kontrahent FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ OŚRODEK KSZTAŁCENIA SAMORZĄDU TER
Przedmiot udział w szkoleniu- weryfikacja kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiotu robót wświetle zapisów nowej ustawy prawo zamówień publicznych i nowych rozporządzeń wykonawczych
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 389 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-09 16:05:38.0