Umowa

Numer umowy MPU-OR.2104.2.2022
Data zawarcia 2022-09-20
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-09-20 do 2022-09-20
Kontrahent Poczta Polska S.A.
Przedmiot

Opłaty pocztowe

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 282,38 PLN
Organizacja Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-20 13:46:30.0