Umowa

Numer umowy Umowa dzierżawy
Data zawarcia 2020-02-12
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-03-01 do 2020-12-31
Kontrahent Izabela Wojdyła
Przedmiot

Dzierżawa pomieszczeń kuchennych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 5000,00 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-11-26 14:23:51.0