Umowa

Numer umowy WSM/DZP/260/2019
Data zawarcia 2019-10-17
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-10-17 do 2021-04-16
Kontrahent Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa
Przedmiot

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów,  materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 235887.84 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-04 09:37:27.0