Umowa

Numer umowy ZG-GFG.422.7.2021
Data zawarcia 2021-07-12
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent ProGea 4D sp. z o.o.
Przedmiot

zakup zobrazowań satelitarnych Planet Score dla ob szaru miasta Poznania

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 4489,50 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-07-14 10:41:57.0