Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.32.2023
Data zawarcia 2023-02-21
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Firma Vis-Com Marzena Małach
Przedmiot

oznakowanie budynku - główne wejście

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 602,70 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-24 09:32:50.0