Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.39.2023
Data zawarcia 2023-01-10
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent virtualcitysystems GmbH
Przedmiot

przedłużenie opieki serwisowej nad oprogramowaniem narzędziowym do modelu 3D

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 44769,37 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-17 09:42:58.0