Umowa

Numer umowy ZSP4.2313.6.2019
Data zawarcia 2019-06-18
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-07-04 do 2020-07-03
Kontrahent Wolters Kluwer
Przedmiot

Dostęp do iUczniowie dziennijk elektroniczny

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1537,5 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-20 09:56:31.0