Umowa

Numer umowy ZSP4.3420.G.1.2016
Data zawarcia 2016-12-30
Okres
obowiązywania umowy
do 2021-12-30
Kontrahent Veolia Energia Pozmnań S. A.
Przedmiot

Dstarczanie ciepła Podana wartość umowy -  zgodnie z obowiązującym cennikiem

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 20.000 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-03-16 13:34:49.0