Umowa

Numer umowy ZSS-VII.526.2.8.2022
Data zawarcia 2022-11-18
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-11-18 do 2022-12-31
Kontrahent STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SOKOŁY
Przedmiot "Wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne jako forma usprawniania psychofizycznego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"
Rodzaj umowy umowa dotacyjna
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 5000 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:05:33.0