Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2021-07-19
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 20072102860
Przedmiot wniosku Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Nałkowskiej/św. Wawrzyńca
Kategoria decyzje urbanistyczne
Znak sprawy UA-XIV.1431.131.2021
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono informację
Data udostępnienia informacji 2021-07-29
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 20072104790

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-21 16:05:45.0