Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ FINANSOWY
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-20
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 21012000590
Przedmiot wniosku dot. wysokości przychodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2017-2019 uzyskanych od wskazanych we wniosku nieruchomości
Kategoria finanse
Znak sprawy Fn-XIII.1431.1.2020
Tryb dostępu do informacji przetworzenie
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku wniosek w trakcie rozpatrywania
Data udostępnienia informacji
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-14 16:32:07.0