Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-21
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 22012000109
Przedmiot wniosku dotyczy monitoringu
Kategoria porządek i bezpieczeństwo
Znak sprawy ZKB.III-1431.1.2020
Tryb dostępu do informacji przekształcenie
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku wniosek w trakcie rozpatrywania
Data udostępnienia informacji
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 16:38:39.0