Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA
Data wpływu wniosku do UMP 2020-01-28
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 29012003461
Przedmiot wniosku - podanie kwoty jaka została przeznaczona na szkolenia dla WJPM z 14.09.2019 r. - liczby pism sporządzonych przez WJPM latach 2014-2019 z rozbiciem na poszczególne lata - wskazanie wysokości środków przeznaczonych w ww. latach na wynagrodzenia i nagrod
Kategoria finanse; jednostki pomocnicze miasta; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta; sprawy kadrowe
Znak sprawy WJPM-V.1431.2.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji zapis danych na nośniku elektronicznym
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku wniosek w trakcie rozpatrywania
Data udostępnienia informacji
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 16:38:39.0