Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2020-02-04
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 30690000000
Przedmiot wniosku udzielenie informacji publicznej z prośbą o przesłanie kopii wszystkich materiałów zw. z planowanymi inwestycjami po 1.01.2014r. inwestycjami
Kategoria urbanistyka i architektura
Znak sprawy UA-XIV.1431.27.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat 0
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-02-06
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 6022002262

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 16:38:39.0