Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2020-02-10
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 10022003178
Przedmiot wniosku Roszczenia reprywatyzacyjne w obr. Wilda ark. 20 działki nr 3/26, 3/33, 3/35, 3/36, 4/3, 4/6, 4/8, 4/10, 5/22, 5/24, 5/25, 5/31, 5/64, 5/71, 5/89, 5/91, 6/5, 6/6, 6/7, 7/2, 8/3, 9, 11, 12, 13, 14/4, 15, 16
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-VIII.1431.20.2020
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2020-02-14
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 12022001980

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 16:38:40.0