Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXX, 2005-05-24 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały STANOWISKA (PU - S/891/05) z okazji 15 - lecia reaktywowania samorządu terytorialnego.
5. Projekt uchwały (PU 571/04 A) w/s nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Zenonowi Laskowikowi.
6. Projekt uchwały (PU 880/05) w/s wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Usługi Komunalne.
7. Projekt uchwały (PU 881/05) w/s wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Ogród Zoologiczny.
8. Projekt uchwały (PU 882/05) w/s wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Palmiarnia Poznańska.
9. Projekt uchwały (PU 883/05) w/s wynagradzania pracowników zakładu budżetowego Wysypisko Odpadów Komunalnych m. Poznania.
10. Projekt uchwały (PU 886/05) w/s przystąpienia Miasta Poznań jako członka wspierającego do Towarzystwa Bambrów Poznańskich.
11. Projekt uchwały (PU 887/05) w/s zawarcia umowy o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn."Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo - rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE w Poznaniu".
13. Projekt uchwały (PU 888/05) w/s wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Niepodległości 36 (wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
14. Projekt uchwały (PU 889/05) w/s określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami).
15. Projekt uchwały (PU 890/05) w/s zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Departament Ekonomiczny - Wydział Inwestycji w Warszawie, na realizację inwestycji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Poznaniu, ul. Tarnowska 22, pn."Budowa hali sportowej" (wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
12. Projekt uchwały (PU 892/05) w/s zmiany uchwały nr IV/13/IV/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2002 r.w/s ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.
16. Przedstawienie Radzie do wiadomości projektu spisu inwentaryzacyjnego.
17. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15).
18. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: aw ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2005-05-30 10:27