Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXXXVIII, 2006-02-28 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA Poznań, 16 lutego 2006 r.

RM.0052/ 88/IV/06

Pani/Pan

Radna/Radny

Zapraszam na LXXXVIII sesję Rady Miasta Poznania, która odbędzie się

dnia 28 lutego 2006 r. (wtorek) o godz. 10.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, wejście nr 5 z dziedzińca.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia.
4. Projekt uchwały (PU 1152/06) w/s Strategii Akademickiej i Naukowej Miasta Poznania.
5. Projekt uchwały (PU 1162/06) w/s wyrażenia woli likwidacji Przedszkola Specjalnego nr 99 w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu, ul. Sanatoryjna 2.
6. Projekt uchwały (PU 1163/06) w/s wyrażenia woli likwidacji Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17, w związku z przekształceniem jej w placówkę niepubliczną.
7. Projekt uchwały (PU 1164/06) w/s wyrażenia woli likwidacji Bursy Szkolnej nr 2 w Poznaniu, ul. Czeremchowa 22, w związku z przekształceniem jej w placówkę niepubliczną.
8. Projekt uchwały (PU 1165/06) w/s wyrażenia woli likwidacji Bursy Szkolnej nr 6 w Poznaniu, ul. Młyńska 11, w związku z przekształceniem jej w placówkę niepubliczną.
9. Projekt uchwały (PU 1167/06) w/s wyrażenia woli likwidacji Przedszkola Nr 32 "Świerszczykowe Nutki" w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 44c, w związku z jego przekształceniem w przedszkole niepubliczne.
10. Projekt uchwały (PU 1172/06) w/s likwidacji XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu, ul. Świt 25.
11. Projekt uchwały (PU 1151/06 A) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wilczak - Czapla" w Poznaniu.
12. Projekt uchwały (PU 1137/05 A) w/s ustalenia urzędowych cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego w Poznaniu.
13. Projekt uchwały (PU 1146/06) w/s wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Dąbrowskiego 60.
14. Projekt OBWIESZCZENIA (PU-O/ 1166/06) w/s ogłoszenia jednolitego tekstu Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli Miasta Poznania.
15. Projekt uchwały (PU 978/05 A) w/s utworzenia Gimnazjum nr 46 oraz Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu, ul. Inowrocławska 19.
16. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.30).
17. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (godz. 15.15).
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie sesji.

Przerwa obiadowa godz. 14.00 - 15.00.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA POZNANIA Poznań, 21 lutego 2006 r.

RM.0052/ 88/06

Pani/Pan

Radna/Radny

Na wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 lutego 2006 r., znak GP.IIE/0114-2-11/0606, działając na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), wprowadzam do porządku obrad LXXXVIII sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28 lutego 2006 roku następujący punkt: Rady Miasta Poznania w dniu 28 lutego 2006 roku następujący punkt:

Rady Miasta Poznania w dniu 28 lutego 2006 roku następujący punkt:

10 A. Projekt STANOWISKA (PU-S/1176/06) w/s udostępniania obiektów Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej 5/7 w Poznaniu.

Metryczka

Opis zmian: uzupełnienie ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2006-02-24 10:43