Sesja Rady Miasta Poznania numer: XLV, 2004-05-25 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 559/04) w/s ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Poznania - Centrum 7".
5. Projekt uchwały (PU 560/04) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "terenu w rejonie węzła Antoninek - wschód".
6. Projekt uchwały (PU 558/04) w/s wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.
7. Projekt uchwały (PU 561/04) w/s środków na wspieranie inicjatyw lokalnych samorządów osiedlowych i dofinansowanie wyłonionych w drodze konkursu zadań zgłoszonych przez osiedla do realizacji w 2005 roku.
8. Projekt uchwały (PU 562/04) w/s zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
9. Projekt uchwały (PU 564/04) w/s wyrażenia opinii o zmianie granic miasta Poznania i gminy Mosina.
10. Projekt uchwały (PU 572/04) w/s zmiany uchwały Nr XLIX/330/II/96 Rady Miejskiej Poznania z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie wzniesienia pomnika Karolowi Marcinkowskiemu.
11. Interpelacja i zapytania radnych (godz. 13.15).
12. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: prot. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Natalia Malinowska
Data i godzina publikacji: 2012-04-19 10:44