Sesja Rady Miasta Poznania numer: XXX, 2003-10-14 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia i zapytania radnych.
4. Projekt uchwały PU 245/03) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Park Golfowy Poznań - Krzyżowniki".
5. Projekt uchwały (PU 287/03) w/s pozytywnej opinii o oddaniu w dzierżawę wieloletnią nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu ul. Słupska - Polanowska - Białoborska
6. Projekt uchwały (PU 278/03) w/s rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w "rejonie ulicy Człuchowskiej" w Poznaniu dotyczących działek o nr geodezyjnych 27/2, 27/1, 23, 24 i 25 ark. 14, obr. Krzyżowniki.
7. Projekt uchwały (PU 279/03) w/s rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w "rejonie ulicy Człuchowskiej" w Poznaniu dotyczącego działek o nr geodezyjnych 15, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30, 31/2, 31/3, 31/4, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 34, 35, 44/1 ark. 14, obr. Krzyżowniki oraz 62/10, 63/12, 2/20 i 2/21 ark. 13, obręb Krzyżowniki.
8. Projekt uchwały (PU 282/03) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "rejon Szczepankowo - Spławie część C" w Poznaniu.
9. Projekt uchwały (PU 283/03) w/s rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Naramowice - ul. Czarnucha" - część południowa w Poznaniu.
10. Projekt uchwały (PU 284/03) w/s rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Naramowice - ul. Czarnucha" - część południowa w Poznaniu.
11. Projekt uchwały (PU 285/03) w/s rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Naramowice - ul. Czarnucha" - część północna w Poznaniu.
12. Projekt uchwały (PU 288/03) w/s zmiany uchwał nr XXXVI/434/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie oddania w dzierżawę wieloletnią gruntów komunalnych stanowiących place publiczne - targowiska miejskie na rzecz "TARGOWISKA" Sp. z o.o.oraz nr LXXVII/908/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 05 lutego 2002 r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie dzierżawy Rynku Łazarskiego.
13. Projekt uchwały (PU 275/03) w/s wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Poznania na płacie sztandaru Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu.
14. Projekt uchwały (PU 286/03) zmieniającej uchwałę w sprawie wynagradzania Prezydenta Miasta Poznania.
15. Przedstawienie Radzie do wiadomości projektu spisu inwentaryzacyjnego.
16. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych (godz. 14.00-15.00).
17. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 16.15).
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie sesji.
Przerwa kawowa godz. 12.00-12.30.
Przerwa obiadowa godz. 15.00-16.15

Metryczka

Opis zmian: protokół (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2012-04-19 09:42