Sesja Rady Miasta Poznania numer: I, 2006-11-27 15:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Rodzaj

zwyczajna - inauguracyjna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wydanie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze na radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Poznania.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zamknięcie sesji.


Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Szubczyńska
ostatnia zmiana w dniu 2010-04-22 13:34 - korekta (Aktualizacja)