Sesja Rady Miasta Poznania numer: XIV, 2007-05-08 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Zapis audio:

Zobacz

Przewidywany program sesji


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Interpelacje i zapytania.

5.Projekt uchwały (PU 115/07) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wschodni klin zieleni C" w Poznaniu.

6.Projekt uchwały (PU 111/07 A) w/s zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Nowe Miasto z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

7.Projekt uchwały (PU 112/07) w/s nadania imienia Gimnazjum nr 20 w Poznaniu, ul. Główna 42.

8.Projekt uchwały (PU 113/07) w/s nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 3.

9.Projekt uchwały (PU 117/07) w/s likwidacji Przedszkola Nr 55 w Poznaniu, ul. Komandoria 5.

10. Projekt uchwały (PU 118/07) w/s likwidacji Przedszkola Nr 11 w Poznaniu, ul. Krakowska 10.

11. Projekt uchwały (PU 119/07) w/s likwidacji Przedszkola Nr 61 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 21.

12. Projekt uchwały (PU 120/07) w/s likwidacji Przedszkola Nr 72 "Jarzębinowy Dworek" w Poznaniu, ul. św. Antoniego 42.

13. Projekt uchwały (PU 121/07) w/s likwidacji Przedszkola Nr 97 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107.

14. Projekt uchwały (PU 124/07) w/s zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na lata 2008 - 2010 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta Poznania w budżecie na 2007 rok.

15. Projekt uchwały (PU 125/07) w/s stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność Miasta Poznania z mocy ustawy. (Projekt wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).

16.Projekt uchwały (PU 122/07) w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pani Krystyny Młynarskiej na sprawowanie nadzoru przez Prezydenta Miasta Poznania nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie - Filia Nowe Miasto w Poznaniu.

17. Projekt uchwały (PU 123/07) w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pana Jerzego Kozaka na Dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.

18. Informacja Komendy Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Poznania w 2006 roku.

19. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2006.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (godz. 13.00).

21. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).

22. Wolne głosy i wnioski.

23. Zamknięcie sesji.

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2010-04-22 13:38