Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LIX, 2013-11-19 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 1015/13

Pkt. 4 porządku obrad - Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania - I czytanie

Pkt. 5 porządku obrad - Projekt Budżetu Miasta Poznania na 2014 rok - I czytanie

Pkt. 6 porządku obrad - prezentacja projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 1026/13

Pkt. 6 porządku obrad - prezentacja projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1013/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1001/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1008/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1007/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1009/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1011/13

Pkt. 13 porządku obrad - Informacja Prezydenta Miasta z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, zawartych w protokole z kontroli Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Poznania.

Pkt. 14 porządku obrad - Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Poznania w roku szkolnym 2012/2013

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 16 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 18 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 19 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 1015/13

Pkt. 4 porządku obrad - Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania - I czytanie

Pkt. 6 porządku obrad - prezentacja projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 1026/13

Pkt. 6 porządku obrad - prezentacja projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1013/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1001/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1008/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1007/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1009/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1011/13

Pkt. 13 porządku obrad - Informacja Prezydenta Miasta z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, zawartych w protokole z kontroli Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Poznania.

Pkt. 14 porządku obrad - Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Poznania w roku szkolnym 2012/2013

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 16 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 18 porządku obrad - wolne głosy i wnioski